Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Apple có thể đang cải tiến lại trợ lý ảo Siri

Mark Gurman cho biết, Apple có thể đang tìm cách để trợ lý ảo Siri có thể hiểu các cụm từ và câu lệnh mà không cần phải nói “Hey Siri” để kích hoạt, thay vào đó, người dùng chỉ cần nói một từ ngắn gọn là “Siri” mà thôi.

Người này còn cho biết thêm rằng, sự thay đổi này dự kiến sẽ được triển khai vào năm sau hoặc chậm nhất là vào năm 2024. Trong một bản tin mới nhất, Gurman đã tuyên bố: “Apple đang làm việc lại với trợ lý ảo của hãng và họ đang tìm cách loại bỏ từ “Hey” trong “Hey Siri để kêu gọi cô ấy”.

Apple đang tìm cách giúp người dùng kích hoạt Siri chỉ bằng một từ Siri

Apple đang tìm cách giúp người dùng kích hoạt trợ lý Siri chỉ bằng một từ Siri (Ảnh: 9to5Mac)

Mặc dù đây chỉ là một thay đổi nhỏ thế nhưng việc chuyển đổi này lại là một thách thức về mặt kỹ thuật. Việc này đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu về AI và trình độ kỹ thuật cơ bản. Sự phức tạp này liên quan đến việc làm sao để Siri có thể hiểu cụm “Siri” bằng nhiều giọng khác nhau.

Chính vì thế mà cụm từ “Hey Siri” sẽ giúp trợ lý ảo này nhận biết dễ dàng hơn. Gurman cũng tiết lộ rằng Apple có vẻ như đang tích hợp Siri vào các dịch vụ hoặc các ứng dụng bên thứ ba để cung cấp thêm ngữ cảnh và hỗ trợ người dùng tốt hơn.

Trả lời